"Zarządzanie projektami z wykorzystaniem metodologii DMAIC" - warsztat
100%
Pola oznaczone * są obowiązkowe. Exit Survey
 
 
* Imię
   
 
 
 
* Nazwisko
   
 
 
 
* Rok i kierunek studiów
   
 
 
 
* Numer telefonu
   
 
 
 
* Email 
   
 
 
 
*  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez MJCC Anna Mikulska oraz podmioty współpracujące w celach organizacji i przeprowadzenia warsztatu w ramach Corning Academy. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest MJCC Anna Mikulska z siedzibą w Warszawie, na ul. Gagarina 11/60. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Dane będą przetwarzane do 31 sierpnia 2019 r., po czym zostaną trwale usunięte.
 
Privacy & Data Security